Najnoviji projekti

 • Dunavski Lloyd- Upravna zgrada
 • Txxxx- Obiteljska kuća
 • Bxxxx- Obiteljska kuća
 • Glina- Hrvatski dom
 • Dxxxx- Obiteljska kuća
 • Osnovna škola Češko Selo
 • InColor Lekenik
 • Lxxx- Obiteljska kuća
 • EDURO Lekenik
 • Ćxxx- Obiteljska kuća

 

Usluge

 • Projektiranje
 • Projekti izvedenog stanja građevina
 • Projekti uklanjanja građevina
 • Projektantski i stručni nadzor
 • Izrada dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola

 

 

 

Usluge detaljno

Projektiranje

Idejna rješenja
Idejni projekti za rješenja o uvjetima građenja za zgrade do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine.
Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole za građevine preko 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
Glavni projekti za izvođenje zgrada do 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
Glavni projekti za potvrdu glavnog projekta
Glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole
Izvedbeni projekti
Projekti okoliša i krajobrazni projekti

Projekti izvedenog stanja građevina

Snimak postojećeg stanja građevine
Projekt izvedenog stanja građevine za rješenje o izvedenom stanju građevina za zgrade 400/600 m2 građevinske (bruto) površine
Projekt izvedenog stanja građevine za potvrdu izvedenog stanja građevine za građevine preko 400/600 m2 građevinske (bruto) površin

Projekti uklanjanja građevina
 
Projektantski i stručni nadzor
Projektantski nadzor građenja
Stručni nadzor građenja, glavni nadzorni inženjer
Izrada dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola