Reprezentativne reference

EDURO d.o.o. Zagreb

Proizvodno poslovna građevina, Lekenik, 2005.g.

INTERIJER COLOR d.o.o. LEKENIK

Poslovna građevina Lekenik, 2007.g.

AUTOKUĆA CINDRIĆ d.o.o. Sisak
Autosalon i servis, 2003.g
GRAD SISAK- Gradska groblja
Kompleks nove mrtvačnice u Sisku, 1998.g.
RUDMAN COMMERCE d.o.o. KARLOVAC
OPEL” Autosalon i servis s pratećim sadržajima u Sisku, 2000.g.
LE-GRAD d.o.o. Graberje Ivanićko

Poslovna građevina, radionice, garaže, 2003.g.

IDIS d.o.o. Sisak
Trgovački centar Petrinja, 2006.g.
RUDMAN COMMERCE d.o.o. KARLOVAC
Prodajno servisni centar OPEL-a u Karlovcu, 2001.g.
VICTORIA COMMERCE d.o.o. SISAK
Poslovno-stambena građevina, I. K. Sakcinskog, Sisak,  2006.g.
STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA

M. Gupca u Sisku, 1993.g.

HRVATSKE ŠUME, UPRAVA ŠUMA SISAK
Lugarnica “Brezovica”, 1993.g.
“GRADNJA ŠPLAJT”  d.o.o. Sisak
Upravna zgrada, 2004.g
GRADSKA TRŽNICA SISAK

Gradska tržnica “Kontroba”, 1988.g.
Gradska tržnica “Caprag”, 1989.g.

Dom MO Eugen Kvaternik- GRAD SISAK
MO Eugen Kvaternik, Sisak, 2005.g.

OSTALA REFERENTNA LISTA NA UPIT